Rosa

Kulturlandskap og biologisk mangfold

Jeg skrev i min forrige artikkel, at vi skal en tur til skogs. Jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på dette med setring, en tradisjon som går flere hundre år tilbake i tid i landet vårt. En seter var jo beliggende i alt fra skogen, og nesten helt opp i høyfjellet. Men det er …

Fortsett å lese