Rosa

Fjellsmelle og noen andre fjellarter

Jeg har akkurat skrevet om den vakre Reinrosa, og jeg fortsetter med planter og blomster som liker seg i høyden. Jo høyere man kommer, desto færre arter vokser der – men de som trives med tynnere luft er virkelig noen hardinger. De har gjennom tusener av år, tilpasset seg et barskt klima og tynnere luft. Jeg synes det er trivelig at det spirer og gror også i høyfjellet, men kommer man opp i de virkelige store høyder begynner det naturlig nok å bli sparsomt med vegetasjon. Men som jeg skrev om Reinrosa, så finnes den enkelte steder i over 2000 meters høyde. Neste gang dere skal på fjelltur, så pakk med en blomsterbok i lommeformat – så kan man sjekke ut de artene som dukker opp underveis. Det at det vil dukke opp arter dere kanskje aldri har sett eller hørt om før, er jeg ganske så sikker på.

Fjellsmelle

Fjellsmelle

Dette er en fjell- og polar art som man finner over hele den nordlige landsdelen vår, mens i den sørlige landsdelen er den hovedsakelig å finne kun i fjellstrøkene. Både Island og Svalbard har Fjellsmelle, og det samme gjelder for fjellstrøkene sørover i Europa.Den blir 2-8 centimeter, og har sin blomstringstid i juli-august. Den er en art innen smelleslekta, som i sin tur tilhører nellikfamilien.På lik linje med Reinrosa, så trives også Fjellsmelle i jord som er rik på kalk. Dette er typisk for flere fjellarter, ikke bare Fjellsmelle og Reinrose. I Jotunheimen er den funnet helt opp i 2150 meters høyde, så det er en ganske så tøff art vi her har med å gjøre.

Setermjelt

Vi skal til erteblomstfamilien og mjeltslekten, og til en langt høyere plante enn både Reinrosa og Fjellsmelle. Setermjelt kan faktisk bli helt opp til 25 centimeter høy, og har en liggende stengel med små og smale blader. Den er ganske så lett å kjenne igjen, både med tanke på størrelse og farge – der de vokser seg frem med sine blå-lilla blomster. Blomstringstiden for Setermjelt er rundt midtsommer og noen steder også i juli. Det finnes faktisk fire varianter av den, men de skiller seg ikke så mye fra hverandre. Setermjelten man finner på Nordkalotten og Russland, har navnet Nordlig Setermjelt – og er en av disse fire forskjellige variantene.

Blomsterenger og veikanter

Med tanke på navnet på arten, er det naturlig å tenke seg hvor arten trives. Det er jo en grunn til at den heter Setermjelt, da den trives aller best i blomsterenger – som vi ofte finner på setervollene i fjellheimen. Det er ikke uvanlig at den også slår seg ned, langs grøftekantene på de smale fjellveiene innover i fjellet.Setermjelt er ikke så opptatt av kalkinnholdet i jorden, men vil gjerne ha det tørt og gjerne med sand, grus og humusjord. Vi skal på flere fjellturer om ikke veldig lenge, så det er bare å la fjellskoene stå fremme folkens. En flott tur i fjellet, er det ikke mye som kan måle seg med – og det finnes flere arter enn det mange kanskje er klar over.