Rosa

Lav kan være et flott skue

Det å vandre i fjellet, er noe som er godt for både kropp og sjel. Jeg får en indre ro, som jeg ikke finner andre steder. Tankene får på en måte fritt utløp, ja i seg selv kan det faktisk være litt slitsomt også – men da må jeg bare skifte fokus. Dette med naturopplevelser, er nok veldig varierende fra person til person – hvordan den oppleves og omsettes mener jeg. Men det mest viktige er at man har et personlig utbytte av den, og da er det jo ikke så farlig med hvordan hver enkelt av oss opplever den. Jeg har skrevet om er rekke fjellarter innen planteriket den siste tiden, nå flytter vis oss vekk fra planter og blomster – for å bruke litt tid på noe så spennende som lav. I fjellheimen kan lav være minst like dekorativt, som planter og blomster.

Mange arter

Om vi ser på verdensbasis, så finnes det faktisk mer enn 25 000 arter av lav. I Norge ble det foretatt en kartlegging for noe år tilbake, og det ble funnet nesten 2000 lavarter. Av disse ble godt over 1200 grundig studert og vurdert, og nesten 20 prosent av lavartene er å finne på listen over truede og sårbare arter.

4 arter utdødd

Det er altså slik at det allerede er for sent, for 4 av lavartene her til lands. Videre viser studier at 26 arter er kritisk truet, og hele 58 arter er det som heter for sterkt truet.Men det er et møysommelig arbeid å kartlegge lavarter, blant annet fordi mange likner på hverandre og derfor vanskelig å artsbestemme. Det finnes en rekke mellomformer, og det er også på en del områder dårlig eller mangelfull beskrivelse av dem.

4 arter utdødd

Setter særpreg på naturen

Det er uansett rikelig med lav i den norske naturen, selv om det er noen arter som sliter – så finnes en del av dem i rikelig monn. Det er ikke bare i fjellet laven finnes, men også i skogen om den er tett og gammel.De stedene hvor det virkelig finnes mye lav, så setter den et spesielt preg på naturen den befinner seg i. Når det kommer til fjellet, er det Kartlaven som er den mest vanlige. I skogen er det Kvitkrull og Reinlav som dominerer mest, men disse finnes også i fjellet – men da på fjellviddene.Lav på trær er jo veldig vanlig i Norge, og vi snakker da om Skjegg lav og Kvist lav. De fleste av oss, har nok mer enn en gang blitt stående og se på dette synet – som kan gi en veldig spesiell stemning i skogen.Det var en rask tur vekk fra plantene og blomstene våre, men jeg synes lav er en så viktig del av den norske fauna – så jeg valgte derfor å bruke noe tid på den.Vår neste tur er jeg ikke sikker på hvor går, men jeg tror vi skal inn i de dype skoger – og la fjellheimen vente til litt senere. Ut på tur aldri sur, uansett hva turmålet måtte være.