Rosa

Orkideer er ikke bare flotte hjemme

Jeg har tidligere skrevet litt om disse vakre blomstene, og hvor viktig det er at vi tar godt vare på den. Det faktum at den finnes i cirka 40 arter i Norge, betyr at vi har et stort ansvar for blomstens fremtid. Om vi ønsker å pynte opp hjemme, er det altså det å kjøpe hos blomsterforhandler som gjelder. Det at de er fredet og rødlistet, betyr i alle fall mye for meg. Og slik håper jeg alle tenker, men det er faktisk noen orkideer som man kan plukke. Men da må man ha god kunnskap om artene, slik at man ikke tar feil. La oss se litt mer på denne spennende blomsten.

Flekkmarihånd

På lik linje med alle arter, er Flekkmarihånd avhengig av å kunne spre seg. Flekkmarihånd er Norges mest vanlige orkidé, og den får hjelp av insekter til å spre pollen for å bestøve andre artsfrender. Insektene trekkes til blomsten, fordi den sprer duft og nektar som insektene liker. Dette er ikke spesielt bare for orkideer, men gjelder generelt for en del andre blomster også.

25 000 arter verden rundt

Orkidéene stammer opprinnelig fra en mutasjon, det er i alle fall det forskere har kommet frem til. Ved hjelp av DNA-analyser, tror man det er meget sannsynlig at de stammer fra en type lilje. Dette skapte altså en helt ny plantefamilie, som i dag er kjent som orkidéer. Den er kjent for å kunne vokse og trives nær sagt over alt, om man ser hele familien under ett. Den finnes blant annet i tropiske strøk, hvor den helst vokser i trær. Til og med i arktiske strøk, er orkidèen å finne, men da helst i jord som inneholder mye kalk.

25 000 arter verden rundt

Store variasjoner

Det er nok ingen annen plantefamilie, som har større variasjon enn hos Orkidefamilien. Dette er jo spennende, men det krever også mye kunnskap om disse blomstene. Det er variasjon både i farge, størrelse og utseende. Dette kan skape en del forvirring og usikkerhet, og det er en blomst som finnes i mange hybridvarianter. Det å lære seg mye om orkidèer, krever mange års studering og erfaring. Siden det stadig dukker opp nye hybrider, blir man aldri helt utlært.

Seks blomsterblader

Selv om det finnes store variasjoner hos orkidéer, er det én ting de alle sammen har til felles. Om det er en orkidé du har funnet, har den alltid seks blomsterblader – uten unntak. De tre ytterste er ganske så like, det samme gjelder for to av de indre bladene også. Men det siste av de indre bladene, er ulike fra art til art. Det er det midterste bladet det er snakk om, og dette kalles ofte for tungen. Det er også her frøet til blomsten er plassert, og det kan ikke rent sjeldent sitte det en spore bak på tungefestet.

Lurer insektene

Som allerede nevnt, bruker orkidéene insekter til å formere seg. Det er nektaren i sporen, som gjør at insektene finner blomsten interessant. Noen av orkidéene lurer insektene, ved at de utvikler en lukt som nesten er lik hunninsekter sin lukt. På denne måten slipper blomsten, å produsere egen nektar – ganske så imponerende spør du meg.