Rosa

Roser mot terror

Vi ser fra tid til annen, at det forskjellige steder i verden gjennomføres terrorangrep. Det er tilfeldig hvem som rammes, og nesten uten unntak er det uskyldige mennesker som blir drept eller skadet. Det er jo dette som er terrorens varemerke, spre død, smerte og skape redsel og sorg. Vi ser hvordan samfunnet spontant reagerer, med all støtte og sympati til de som utsettes for slike onde handlinger. Uten unntak er det et hav av blomster som legges ut, slik vi så det selv også etter 22.juli-angrepene i Oslo og Utøya. Men jeg tenkte at vi skulle se litt nærmere, på andre terrorangrep rundt i verden. Tusenvis av roser viser omtanke, kjærlighet og solidaritet verden rundt.

Stockholm og København

Våre naboland er blitt rammet av terror, både i Stockholm og København har det de siste årene vært terrorhandlinger. Vi vet at dette er en trussel, som til en hver tid henger over oss alle. Men det er de gode kreftene, som må seire over de onde krefter i slike situasjoner. Frykt og redsel skal ikke få seire, da har terroristene vunnet.

Roser og brosjyrer

1500 roser og informasjonsbrosjyrer, dette var et ledd i arbeidet mot terror i Oslo. Som en reaksjon etter attentatet mot det franske magasinet Charlie Hebdo, Bestemte Islamic Cultural Centre Norway seg for å komme på banen. De ville vise oss hva islam egentlig er, og at terroristenes praktisering av religionen ikke er i tråd med deres opplevelser og tolkning av koranen. Islamic Cultural Centre er en ungdomsorganisasjon, som på denne måten ville ta et oppgjør med de handlinger som terrorister står bak. De ville vise sin religion- og profeten Muhammed sitt sanne ansikt. Det å dele ut roser, er en symbolsk handling som viser nestekjærlighet og omsorg.

Roser og brosjyrer

København

Aksjonen til Islamic Cultural Centre, var på sett og vis vellykket i Oslo. Ungdommene ble godt mottatt av publikum, og de aller fleste reagerte positivt både på brosjyren og rosene. Men ikke mer enn ett døgn senere, ble danskene og København utsatt for terror. Dette viser hva vi har å hanskes med, og at det er mer viktig enn noensinne å jobbe med informasjon.

Fred og kjærlighet

Det er vel ikke noen blomst, som symboliserer fred og kjærlighet mer klart enn roser. Og det er nettopp fred og kjærlighet det handler om, det motsatte av krig og ondskap. På mange måten kan jo terror sammenliknes med krig, og den krigen skal de gode vinne. Det å bruke roser for å vinne krigen, er i tillegg til kunnskap og holdninger veien å gå. Det var nesten ikke annet en positive reaksjoner, på aksjonen som organisasjonen gjennomførte. Fordommer virket nesten totalt fraværende, men noen var nok litt  skeptiske sier en av de som deltok i aksjonen i Oslo. De har en opptrappingsplan klar, de skal eskalere om det viser seg nødvendig. Det at det faktisk skjedde en terrorhandling allerede dagen etter, viser at vi må fortsette å slåss. Men vi kommer ikke til å gi oss, til slutt seirer godheten-slik er det alltid. Stikkordene i arbeidet er; Fred, forsoning og nestekjærlighet.