Rosa

Roser og bistandsarbeid

Det er et faktum at import av roser fra Afrika har eksplodert de siste årene, dette fordi Norge som en del av sin bistandspolitikk har gitt dem tollfrihet hele året. Dette gir naturlig nok utslag på prisen som kan tilbys kunden, de har ved siden av gode produkter klart å ta 4/5 deler av det norske markedet. Man kan vel helt klart kalle dette for et vellykket bistandsarbeid, det er verdiskapning for de landene det gjelder, og de gir oss flotte produkter til en grei pris.

Kenya det største landet

De rosene som havner i Norge kommer hovedsakelig fra Kenya, i alle fall om du handler med de store kjedene her i landet. De dyrkes i fjellene på mellom 1800 og 2600 meters høyde, i nærheten av Afrikas nest høyeste fjell Mount Afrika.

Det er mange årsaker til at Kenya er den største produsenten, for land som Etiopia og Tanzania produserer også roser. Det kan trekkes frem at Kenya som har en relativt god infrastruktur, velges fordi det er avgjørende at produktene raskt kan fraktes fra produsent til forbruker. Forbruker befinner seg i land som Japan, USA og Midtøsten, men det er helt klart EU-landene som er den største kunden.

Klimaet i Kenya er av en slik karakter at den er ideell for produksjon av roser, de har både en natt og dagtemperatur som rosene liker svært godt. I tillegg har de 2 regntider i løpet av året, noe som også er gunstig for produksjonen.

Kenya det største landet
Kenya det største landet

Minimal bruk av sprøytemidler

De er veldig opptatt av å ikke bruke kjemiske sprøytemidler og bruker i stor grad rov insekter, som dreper de skadelige insektene men ikke blomstene.

Vannsituasjonen

Som nevnt så har landet 2 regntider, men rosene treger så klart mer vann enn dette. Den største utfordringen for landet og produksjon av roser er derfor vannmangel, slik det produseres i dag er det mange som mener at det det tærer for mye på grunnvannet. Dette har resultert i at produsentene har måtte tenke nytt, de samler i større grad enn tidligere opp regnvann og gjenbruker grunnvannet på en helt annen måte enn tidligere.

Vannsituasjonen
Vannsituasjonen

Mange ledd

Til tross for tollfriheten som varer hele året mellom Kenya og Norge, blir prisen pr kilo roser mangedoblet på sin reise fra Afrika via Europa til Norge. En rosebonde i Kenya får 25 kr pr kilo, men før den havner i Norge har denne kiloprisen steget til 75 kroner. Det er så klart transport som er den største utgiften etter at blomstene har forlatt produsenten, blomstene flys til terminaler i Tyskland og Nederland, omlastes der videre på nytt fly eller med biler

HMS og arbeidsforhold

Det er slik at Kenya som nasjon, men også kundene har satt visse krav til produsentene for å sikre best mulig forhold for de ansatte på rosefarmene. Det er blant annet lovpålagte lønninger, det skal tenkes på den ansattes ve og vel gjennom blant annet helsetilbud på farmene. Cirka 7 % av befolkningen i Kenya jobber med roser enten direkte eller indirekte.