Rosa

Roser og dyrkningsforhold

Var tidligere litt inne på at det finnes et utall av sorter innen Rosefamilien, det som man ser i en vanlig blomsterforretning er bare en liten del av det som finnes. Det finnes både gamle og nye sorter, og noen mener at de nyere sortene er mer sykdomsfrie, enn de eldre fordi de er blitt dyrket frem på en annen måte.

Roser og dyrkningsforhold
Roser og dyrkningsforhold

De fleste rosesorter trives best i sollys, men noen av dem trives også med delvis skygge. Dessuten er det en gammel regel som sier at om man skal dyrke nye roser, skal man aldri sette dem der det har stått roser før. Om man skulle velge å gjøre det, må man grave seg 50 cm ned i jorda sies det. Man må med andre ord bytte ut den gamle jorda med ny jord.

Endring av produksjonssteder

Som en følge av blant annet det faktum at Norge er et dyrt land å produsere i, har mange produsenter måtte velge å legge ned de siste årene. Norge var faktisk en av de store helårsprodusentene bare for noe få år tilbake, men som en følge av stor konkurranse fra de store produsentene i utlandet, har mange de siste årene valgt å legge ned. Dette skjer etter mange år med minustall, det å produsere i et land som Norge med vinter mer enn halve året, koster en del penger. Noe som landene lenger sør., naturlig nok ikke trenger å tenke på i samme grad som oss her i nord. Noen har også endret produksjonen, til blant annet sitroner.

Kortreiste blomster vs. kortreist mat

Som vi alle vet så har det de siste årene, vært stort fokus på kortreist mat. En del steder har man hatt ganske så godt resultat med dette, det finnes faktisk minst et eksempel på dette innen produksjon av roser også.

Sørfoldrosa

I Sørfold i Nordland har man valgt å gå mot strømmen, der drives det et stort anlegg på 10 000 kvadratmeter. Dette varmes hovedsakelig opp med energi fra Elkem i Salten, men som de sier så klarer de ikke å konkurrere med afrikanske produsenter på pris. Men det er jo så klart et faktum at en kortreist rose fra Norge, vil stå lenger enn en som kommer fra andre siden av kloden.

De har årlig besøk av mange turister, disse kommer for å se på anlegget og ikke minst kjøpe blomster.

Jeg må nok bare innrømme det at jeg ikke har tenkt så mye på dette med produksjonsland, når det gjelder mat ja i aller høyeste grad, men ikke når det gjelder blomster.

Produksjon av roser i Afrika , jeg må bare innrømme at jeg tenker på Nederland når det gjelder roser. Men det er slik at 4 av 5 roser som selges i Norge kommer nettopp fra Afrika, dette har først og fremst å gjøre med at land som Kenya, Tanzania og Etiopa er bistandsland som har tollfrihet hele året. Det er ikke tilfellet for Nederland.