Rosa

Vakre vårblomster som trives fuktig

Selv om det enda er en stund til våren, så kan jeg ikke la være å tenke på de flotte vårblomstene. Det finnes en rekke kjente, og kanskje noen litt mindre kjente av dem. Det å se at de skyter seg opp i vårlufta, er noe helt spesielt. Ja noen av dem er så tidlig ute, at de faktisk nærmest kommer gjennom den våte vårsnøen. I enkelte områder blir det ganske så frodig, når varmen kommer – og en del av dem trenger ikke mange gradene heller. Det er nok mer den gode vårsolen, som frister dem til å komme opp av bakken. Og de er værharde så noen minusgrader om natten, er som regel ikke noe problem. Vi skal nå se nærmere på noen av dem, slik at du kan være mer oppdatert når vårsolen dukker frem. Senere skal vi ta for oss langt flere blomster og planter, som du kan finne på din tur til våren og sommeren.

Engsoleie

Denne kjenner de fleste igjen, men da med navnet Smørblomst. Kjært barn har mange navn sies det, og Engsoleie går også under navn som; Gulsoleie og Fjellsoleie. Den er en av de desidert vanligste planter i Norge, og finnes like gjerne i fjellet som i lavlandet. Den er å finne i nærmest alle typer vegetasjon, men trives aller best i fuktig og næringsrik jord. Alle typer soleier er giftige, dette betyr at bonden ikke vil ha den på beitemark. Men dyrene klarer å skille den ut, så det skal normalt ikke være noen fare for beitende dyr. Blomstringen skjer fra juni til september, og tidligere ble Engsoleie brukt i folkemedisinen.

Ballblom

Ballblom

De fleste av soleie-plantene, har flere navn. Ballblom går også under navnet Knappsoleie. Dette er en plante som er veldig lett å kjenne igjen, med sin kuleformede gule blomst. Den kan faktisk bli helt opp mot én meter høy, og siden den tilhører soleiefamilien er også denne giftig.Du finner den gjerne på enger og i skogen, i områder med fuktig jord. Også Ballblom er å finne helt opp til snaufjellet.På Østlandet finner man den ned til Agder-fylkene, før vi må gjøre et hopp opp til Trøndelag. Fra Trøndelag er den å finne helt opp til Finnmark i nord, ja den er faktisk å finne helt til russergrensen i øst. Det er den nordlige landsdelen som har flest Ballblom, og den er kåret til Troms sin fylkesblomst.

Soleihov

Vi holder oss til planter som trives i det fuktige element, denne gangen er det Soleihov – kanskje bedre kjent som Bekkeblom. Denne er også relativt lett gjenkjennelig, med sine gule store blomster. Den har fem blomsterblad, og er en ganske kraftig plante.